chirpier اداره ایران تامین اجتماعی بیمه کارگران

chirpier: اداره ایران تامین اجتماعی بیمه کارگران ساختمان پلاسکو غرب استان تهران ارایه خدمات

گت بلاگز اجتماعی خدمات تامین اجتماعی به 2 هزار نفر از اتفاق دیدگان ساختمان پلاسکو ، سوء اس

مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان تهران، گفت: 15 هزار نفر که خود را به عنوان کارگر ساختمانی معرفی کرده بودند ولی شغل دیگری داشتند از بیمه تامین اجتماعی از بین

به گزارش گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان ؛ ناهید حیدری مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت : از 5 تا 11 اردیبهشت ماه که هفته کار و کارگر نامیده شده است است که شرکت تامین اجتماعی برنامه های مختلفی در این حوزه دارد.

عبارات مهم : اداره
وی ادامه داد: اداره کل غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران جزو کلیدی ترین ادارات تامین اجتماعی کشور است که جامعه تحت پوشش آن 4 میلیون نفر محسوب می شود و حدود 300 هزار نفر نیز مستمری بگیر دارد.

حیدری بیان داشت: مستمری بگیران بیمه بیکاری 16 هزار و 311 نفر است و این اداره کل دارای 14 شعبه دارد که مقدمات افتتاح شعبه دیگری نیز در دست داریم.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: بزودی شعبه بدون پرونده در این اداره کل راه اندازی می شود که تمامی کارهای آن به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی بیان داشت: مجموعه همکاران اداره کل تامین اجتماعی 1534 نفر است که بعضی از شعبات این اداره کل 2 تا 3 برابر شعبات دیگر بیمه شده است تحت پوشش دارد.

حیدری با اشاره به اینکه شعبه 25 پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگترین شعبه کشوری محسوب می شود، گفت: این شعبه 265 هزار نفر بیمه شده است تحت پوشش دارد که حجم کاری بعضی از شعبات این اداره کل با 4 استان برابری می کند.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه کارگاه های تحت پوشش این اداره کل 200 هزار کارگاه هست، افزود: 20 کارگزاری در مجموع اداره کل غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فعال است که جهت هفته آینده نیز یک شعبه اقماری دیگر راه اندازی می شود.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران 10 درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی را تحت پوشش دارد و 16 درصد منابع شرکت را جامع عمل می پوشاند، بیان کرد: در سال گذشته 5 ارزش محوری شرکت که قانون مداری، پاسخگویی ، رضایتمندی، استفاده از IT و پاکدستی بوده است در اولویت قرار گرفته و تلاش شده است براساس این چارچوب کارها مورد نیاز جهت بیمه شدگان انجام شود.

حیدری راجع به پرداخت های من غیر حق افزود: در این راستا کارها خوبی انجام شده است و براساس قوانین و بار هزینه ای مضاعف یکسری افراد بیمه شده است نما که از قوانین تامین اجتماعی سوء استفاده می کردند و در قالب کارگر ساختمانی و یا قالیبافان از خدمات بیمه ای و معافیت های مورد نیاز برخوردار می شدند از تحت پوشش بیمه از بین بردن شدند.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: عده ای در مشاغل متفاوت مشغول به کار بودند ولی خود را به عنوان کارگر ساختمانی مطرح می کردند تا از معافیت های بیمه ای استفاده کنند.

وی افزود: براساس هم پوشانی های صورت گرفته بیش از 15 هزار نفر از افرادی که خود را به عنوان کارگر ساختمانی مطرح کرده بودند از لیست بیمه از بین بردن شدند.

حیدری گفت: در حال حاضر 34 هزار نفر بیمه شده است ساختمانی مهم داریم که سهمیه ما حدود 60هزار نفر است.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به بیمه قالیبافان نیز افزود: عده ای دار قالی اجاره کرده بودند تا تحت پوشش بیمه قالیبافان قرار بگیرند که این افراد نیز مشخص شدند و 6 هزار و 500 نفر که از خدمات بیمه قالیبافان به صورت غیرقانونی استفاده می کردند از بین بردن شدند و در حال حاضر 3500 نفر تحت پوشش بیمه قالیبافان هستند.

وی با اشاره به اینکه از برنامه های اداره کل غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارایه خدمات غیرحضوری هست، گفت: باید از تکنولوژی مورد نیاز استفاده کرد و بیمه شدگان بتوانند خدمات مورد نیاز را به صورت غیرحضوری دریافت کنند که دراین راستا گام های مهمی نیز برداشته شده است است.

حیدری افزود: یکی دیگر از کارها شرکت تامین اجتماعی تخصیص داده شده است شماره تامین اجتماعی و یا SNN است که کل جمعیت تحت پوشش این اداره کل دارای این شماره هستند.

پرونده الکترونیکی یکی از آرزوهای دیرینه شرکت تامین اجتماعی بوده است که کل پرونده های اداره کل تامین اجتماعی غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تا آخر شهریور الکترونیکی می شود و این اقدام مزایای بسیاری خواهد داشت.

وی افزود: در این اداره کل طرح خاص گرایی را اجرایی کرده ایم که رقابتی درون مجموعه ایجاد شود و کارفرماهای خوش حساب خدمات مورد نیاز خود را در شعبات به صورت خاص دریافت کنند و در حال حاضر 500 کارگاه خدمات تحت پوشش خود را به صورت خاص دریافت می کند.

حیدری افزود: شروع سال گذشته با بحران تاکسیرانی شروع شد که شرکت های کارگزار حق بیمه رانندگان را پرداخت نکرده بودند که با جمعیت زیادی در این باره مواجه بودیم که بعد از مذاکرات متعدد توانستیم این مسئله را حل کنیم.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: در انتهای سال نیز با بحران اتفاق ساختمان پلاسکو مواجه شدیم که در این اتفاق تعدادی از آتش نشانان و شهروندان جان خود را از دست دادند و عده زیادی نیز بدون کار شدند.

وی افزود: بر همین اساس اداره کل تامین اجتماعی غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران 575 نفر از بیمه شدگان ساختمان پلاسکو را تحت پوشش خود قرار داد و مقرری بیمه بیکاری جهت آنها پرداخت شد.

حیدری در آخر گفت: با توجه به مصوبه هیات دولت عده دیگری از کارگران این ساختمان که تحت پوشش بیمه نبودند قرار شده است مساعده اجتماعی دریافت کنند که با توجه به اعتباراتی که از محل دولت تعیین شد به 1400نفر طی 2 ماه مبلغ یک میلیون تومان پرداخت شد.

انتهای خبر/

واژه های کلیدی: اداره | ایران | تامین اجتماعی | بیمه کارگران | ساختمان پلاسکو | غرب استان تهران | ارایه خدمات |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog